Designcirklen

Designcirklen som didaktisk ramme

I FabLab@SCHOOL anvendes Designcirklen som didaktisk ramme for undervisning og eksperimenter. Designopgaverne tager udgangspunkt i konkrete, virkelighedsnære problemstillinger, som på baggrund af feltstudier søges løst med forskellige prototyper på vej mod et endeligt design.

Gennem det eksperimenterende arbejde tilegner eleverne sig endvidere almene kompetencer i forhold til kritisk tænkning, kommunikation og samarbejde, kompleks problemløsning og teknologisk mestring. Kompetencer, der er centrale i det 21. århundrede.

I feltstudier undersøger man sit arbejdsfelt I idéfasen skabes der mange og forskellige idéer I fabrikationsfasen vælges teknologier og materialer, der kan bringe prototypen til live Der sker en løbende argumentation af valg og fravalg gennem hele designprocessen Ligesom argumentation, er refleksion til stede i hele designprocessen, men kommer eksplicit til udtryk når projektet tages i brug.

Scroll Up