icon_1

Om FabLab@Schooldk

FabLab@SCHOOLdk er et netværk, der arbejder forskningsbaseret med digital fabrikation, designtænkning og empowerment af fremtidens elever og lærere

ikon-forloeb

FabLab forløb

FabLab@SCHOOLdk er en samarbejdsplatform for udvikling og deling undervisningsforløb.

ikon-aktiviteter

Aktiviteter

Fablab@SCHOOLdk arrangerer studieture, konferencer, kurser og workshops for netværkets medlemmer

ikon-find-os

Find os

Find FabLab@SCHOOLdk på Facebook eller i det lokale FabLab i Kolding, Silkeborg og Vejle kommune.


Sidste nyt

FabLearnDK 2018
Computational Empowerment i Læringsfællesskaber.

25. april 2018 kl. 8.30-17.00 - Innovationsfabrikken i Kolding

Når børn og unge vokser op i det 21. århundredes digitaliserede samfund har de ikke bare helt nye muligheder, men vil også møde ukendte udfordringer, som det kræver særlige kompetencer at løse: kompleks problemløsning, kreativitet & innovation, kritisk tænkning, kommunikation & samarbejde og digitalt medborgerskab koblet med digital mestring og empowerment. Eleverne har brug for “power” til at kunne handle i forhold til eget liv, fællesskaber og samfund, og forstå den teknologi, der omgiver dem. Computational empowerment handler om at give børn og unge adgang til at medskabe den fremtid, som opstår gennem design af og med digitale teknologier.

På dette års FabLearnDK konference sætter vi fokus på begrebet computational empowerment og vil i en række keynotes, oplæg og workshops give dig et bud på, hvordan vi kan forberede kommende generationer til at være aktive, kompetente digitale medskabere af vores fælles fremtid.


Tilmeld dig HER (først til mølle) Pris 995,-

Eller læs mere her. Her kan du også tilmelde dig

FabLab@SCHOOLdk samtænker

Designcirklen

designtaenkning

I FabLab@SCHOOL anvendes Designmodellen som didaktisk ramme for undervisning og eksperimenter. Designopgaverne tager udgangspunkt i konkrete, virkelighedsnære problemstillinger, som på baggrund af feltstudier søges løst med forskellige prototyper på vej mod et endeligt design.

Læs mere...

Digital fabrikation

Digital fabrikation er næste generations it, som bruges til at designe og fremstille fysiske ting. I FabLab kombineres eksempelvis programmeringsværktøjer, 3D-printere og laserskærere med forskellige former for materialer, som eleverne i ’hands-on’-aktiviteter lærer at designe og fremstille prototyper og produkter med.

Læs mere...

Et uddannelsestilbud til innovativ undervisning for elever i folkeskolen

Et netværk, hvor undervisere kan finde forskningsbaseret inspiration

Inspiration til at arbejde med digital fabrikation, designtænkning og 21st Century Skills.

FabLab@SCHOOLdk samarbejder med FabLabmiljøer i hele verden.